Keycaps – Những chiếc nút bàn phím tầm thường, qua bàn tay của người Dwarf lại có thể chứa cả vũ trụ bên trong để trở thành những bảo bối vô giá. khả năng biến đổi không giới hạn về hình thể hay không gian làm chúng ta tận lực thỏa mãn đam mê chế tác mà không có bất cứ giới hạn hay ranh giới nào. Chúng tuyệt diệu, lung linh, mang những quyền năng bí ẩn mà chúng ta chưa bao giờ thấy. Chúng ta đã và sẽ sử dụng hết sức mạnh, trí tuệ uyên bác, tuyệt kĩ chế tạo để tạo ra nhiều hơn nữa những bảo bối hoàn hảo nhất – những keycaps tuyệt vời nhất.

Chúng ta là những Dwarfs vĩ đại – Chúng ta sẽ cho các người biết chúng ta vĩ đại như thế nào!

Mention us on Instagram using
@dwarf.factory or #DwarfFactory